/v0/vignette/search/{countryCode}/{licensePlateNumber}
Връща информация за електронна винетка за държава с код countryCode и регистрационен номер licensePlateNumber
/v0/countries
Връща всички държави в системата с техните кодове
/v0/country/{countryCode}
Връща информация за страна по код countryCode.
Предоставя се възможност за добавяне и актуализация на винетни стикери